Key Publications

Single Cell Genomics

 
 • Tan, Longzhi; Xing, Dong; Chang, Chi-Han; Li, Heng; Xie, X. Sunney
"Three-dimensional genome structures of single diploid human cells" Science 43, 924-928. (2018)

 • Chen, Chongyi; Xing, Dong; Tan, Longzhi; Li, Heng; Zhou, Guangyu; Huang, Lei; Xie, X. Sunney
"Single-cell whole-genome analyses by Linear Amplification via Transposon Insertion (LIANTI)" Science 356, 189-194. (2017)

 • Yan, Liying; Huang, Lei; Xu, Liya; Huang, Jin; Ma, Fei; Zhu, Xiaohui; Tang, Yaqiong; Liu, Mingshan; Lian, Ying; Liu, Ping; Li, Rong; Lu, Sijia; Tang, Fuchou; Qiao, Jie; Xie, X Sunney
"Live births after simultaneous avoidance of monogenic diseases and chromosome abnormality by next-generation sequencing with linkage analyses" PNAS 112(52), 15964-15969 (2015).
 • Ni, Xiaohui; Zhuo, Minglei; Su, Zhe; Duan, Jianchun; Gao, Yan; Wang, Zhijie; Zong, Chenghang; Bai, Hua; Chapman, Alec R.; Zhao, Jun; Xu, Liya; An, Tongtong; Ma, Qi; Wang, Yuyan; Wu, Meina; Sun, Yu; Wang, Shuhang; Li, Zhenxiang; Yang, Xiaodan; Yong, Jun; Su, Xiao-Dong; Lu, Youyong; Bai, Fan; Xie, X. Sunney; Wang, Jie.
"Reproducible copy number variation patterns among single circulating tumor cells of lung cancer patients" PNAS 110, 21083-21088 (2013).
 • Hou, Yu; Fan, Wei; Yan, Liying; Li, Rong; Lian, Ying; Huang, Jin; Li, Jinsen; Xu, Liya; Tang, Fuchou; Xie, X. Sunney; Qiao, Jie.
"Genome Analyses of Single Human Oocytes" Cell 155, 1492-1506 (2013).
 • Zong, Chenghang; Lu, Sijia; Chapman, Alec R.; Xie, X. Sunney.
"Genome-Wide Detection of Single-Nucleotide and Copy-Number Variations of a Single Human Cell" Science 338, 1622-1626 (2012).
 • Lu, Sijia; Zong, Chenghang; Fan, Wei; Yang, Mingyu; Li, Jinsen; Chapman, Alec R.; Zhu, Ping; Hu, Xuesong; Xu, Liya; Bai, Fan; Qiao, Jie; Tang, Fuchou; Li, Ruiqiang; Xie, X. Sunney.
"Probing Meiotic Recombination and Aneuploidy of Single Sperm Cells by Whole-Genome Sequencing" Science 338, 1627-1630 (2012).
 • Shiroguchi, Katsuyuki; Jia, Tony Z.; Sims, Peter A.; Xie, X. Sunney.
"Digital RNA Sequencing Minimizes Sequence-dependent Bias and Amplification Noise with Optimized Single-molecule Barcodes," PNAS 109, 1347-1352 (2012).
 • Sims, Peter A.; Greenleaf, William J.; Duan, Haifeng; Xie, X. Sunney

"Fluorogenic DNA Sequencing in PDMS Microreactors," Nat Methods 8, 575-580 (2011).

Coherent Raman Microscopy  
 • Ji, Minbiao; Orringer, Daniel A.; Freudiger, Christian W.; Ramkissoon, Shakti; Liu, Xiaohui; Lau, Darryl; Golby, Alexandra J.; Norton, Isaiah; Hayashi, Marika; Agar, Nathalie Y. R.; Young, Geoffrey S.; Spino, Cathie; Santagata, Sandro; Camelo-Piragua, Sandra; Ligon, Keith L.; Sagher, Oren; Xie, X. Sunney.
"Rapid, Label-Free Detection of Brain Tumors with Stimulated Raman Scattering Microscopy," Science Translational Medicine 5, 201ra119 DOI: 10.1126/scitranslmed.3005954 (2013)
 • Wang, Meng C.; Min, Wei; Freudiger, Christian W.; Ruvkun, Gary; Xie, X. Sunney

"RNAi Screening for Fat Regulatory Genes with SRS Microscopy," Nat Methods 8, 135-138 (2011).

 • Saar, Brian G.; Freudiger, Christian W.; Reichman, Jay; Stanley, C. Michael; Holtom, Gary R.; Xie, X. Sunney

"Video-Rate Molecular Imaging in Vivo with Stimulated Raman Scattering," Science 330, 1368-1370 (2010).

 • Freudiger, Christian W.; Min, Wei; Saar, Brian G.; Lu, Sijia; Holtom, Gary R.; He, Chengwei; Tsai, Jason C.; Kang, Jing X.; Xie, X. Sunney

"Label-Free Biomedical Imaging with High sensitivity by Stimulated Raman Scattering Microscopy," Science 322, 1857-1860 (2008).

 • Evans, Conor L.; Potma, Eric O.; Puoris'haag, Mehron; Côté, Daniel; Lin, Charles P.; Xie, X. Sunney

"Chemical imaging of tissue in vivo with video-rate coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy" Proc Nat. Aca Sci 102, 16807-16812 (2005).

 • Zumbusch, Andreas; Holtom, Gary R.; Xie, X. Sunney

'Vibrational Microscopy Using Coherent Anti-Stokes Raman Scattering," Phys Rev Lett 82, 4142-4145 (1999).

Gene Expression and Regulation - Live Cell Single Molecule Studies
 • Taniguchi, Yuichi; Choi, Paul J.; Li, Gene-Wei; Chen, Huiyi; Babu, Mohan; Hearn, Jeremy; Emili, Andrew; Xie, X. Sunney

"Quantifying E. coli Proteome and Transcriptome with Single-Molecule Sensitivity in Single Cells," Science 329, 533-538 (2010).

 • Choi, Paul J.; Cai, Long; Frieda, Kirsten; Xie, X. Sunney

"A Stochastic Single-Molecule Event Triggers Phenotype Switching of a Bacterial Cell," Science 322, 442-446 (2008).

 • Elf, Johan; Li, Gene-Wei; Xie, X. Sunney

"Probing Transcription Factor Dynamics at the Single-Molecule Level in a Living Cell," Science 316, 1191-1194 (2007).

 • Yu, Ji; Xiao, Jie; Ren, Xiaojia; Lao, Kaiqin; Xie, X. Sunney

"Probing Gene Expression in Live Cells, One Protein Molecule at a Time," Science 311, 1600-1603 (2006).

 • Cai, Long; Friedman, Nir; Xie, X. Sunney

"Stochastic Protein Expression in Individual Cells at the Single Molecule Level," Nature 440, 358-362 (2006).

Single Molecule Enzymology  
 • Chong, Shasha; Chen, Chongyi; Ge, Hao; Xie, X. Sunney.
"Mechanism of Transcriptional Bursting in Bacteria" Cell 158, 314-326 (2014).
 • Kim, Sangjin; Broströmer, Erik; Xing, Dong; Jin, Jianshi; Chong, Shasha; Ge, Hao; Wang, Siyuan; Gu, Chan; Yang, Lijiang; Qin-gao, Yi; Su, Xiao-dong; Sun, Yujie; Xie, X. Sunney.

"Probing Allostery Through DNA" Science 339, 816-819 (2013)

 • English, Brian P.; Min, Wei; van Oijen, Antoine M.; Lee, Kang Taek; Luo, Guobin; Sun, Hongye; Cherayil, Binny J.; Kou, S.C.; Xie, X. Sunney

"Ever-Fluctuating Single Enzyme Molecules: Michaelis-Menten Equation Revisited," Nat Chem Bio 2, 87-94 (2006).

 • Yang, Haw; Luo, Guobin; Karnchanaphanurach, Pallop; Louie, Tai-Man; Rech, Ivan; Cova, Sergio; Xun, Luying; Xie, X. Sunney

"Protein Conformational Dynamics Probed by Single-Molecule Electron Transfer," Science 302, 262-266 (2003).

 • Lu, H. Peter; Xun, Luying; Xie, X. Sunney

"Single-Molecule Enzymatic Dynamics," Science 282, 1877-1882 (1998).

Single Molecule Spectroscopy and Imaging  
 • Chong, Shasha; Min, Wei; Xie, X. Sunney

"Ground-State Depletion Microscopy:Detection Sensitivity of Single-Molecule Optical Absorption at Room Temperature,"J Phys Chem Lett 1, 3316-3322 (2010).

 • Min, Wei; Lu, Sijia; Chong, Shasha; Roy, Rahul; Holtom, Gary R.; Xie, X. Sunney

"Imaging Chromophores with Undetectable Fluorescence by Stimulated Emission Microscopy," Nature 461, 1105-1109 (2009).

 • Sánchez, Erik J.; Novotny, Lukas; Xie, X. Sunney

"Near-field Fluorescence Microscopy Based on Two-photon Excitation with Metal Tips," Phys Rev Lett 82, 4014-4017 (1999). 

 • Lu, H. Peter; Xie, X. Sunney
"Single-Molecule Spectral Fluctuations at Room Temperature," Nature 385, 143-146 (1997).
 • Sánchez, Erik J.; Novotny, Lukas; Holtom, G.R.; Xie, X. Sunney 

"Room-Temperature Fluorescence Imaging and Spectroscopy of Single Molecules by Two-Photon Excitation," J Phys Chem A 101, 7019-7023 (1997).

 • Xie, X. Sunney; Dunn, Robert C.

"Probing Single Molecule Dynamics," Science 265, 361-364 (1994).

HOME / PROF XIE / RESEARCH / GROUP / COLLABORATORS / FORMER MEMBERS / PUBS / FUNDING / POSTERS / NEWS / LABS
Xie Group, 2002 All Rights Reserved